Wopa

הקפיטריה של wopa היתה רק ההתחלה.. צילומים של עיצוב המשרדים בקרוב, ובינתיים הצצה לקומת הכניסה.

אדריכלות ועיצוב פנים: אלברט לוין / צילום: עוזי פורת.